Dokumenty firmy KOMAK


* Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT:   NIP
* Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym:   REGON
* Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS :   KRS
* Licencja na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy :   LICENCJA

www.komak.eu